Z okazji otwarcia
nowego budynku Biblioteki Gdańskiej PAN
18 XI 2005

Click on a thumbnail to see the full sized picture

       
       
 
 
       
Naukowa strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskich

W 150. rocznicę Adama Mickiewicza