Nagrody Naukowe

Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

za rok 2005

26.01.2006r.

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, kierownik Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich Wydziału Filologiczno - Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego został laureatem tegorocznej prestiżowej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Nagrodę Młodego Heweliusza przyznano mgr Julii Mielczarek słuchaczce Filologicznego Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologiczno - Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Naukowa Nagroda Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza przyznawana jest od 1987 r. reprezentantom gdańskiego środowiska naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze poznawczym w dwóch dziedzinach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych. Od 2003 roku przyznawana jest także Nagroda Młodego Heweliusza (w tych samych dwóch dziedzinach) dla młodych, wyróżniających się naukowców w wieku do 30 lat. Przewodnictwo Komitetu Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza zostało powierzone przewodniczącemu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku; w skład komitetu wchodzą także: prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rektorzy gdańskich wyższych uczelni, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska i reprezentant gdańskich uczelni niepublicznych.

Wśród laureatów znaleŸli się do tej pory m.in.: prof. Edward Borowski, prof. Kazimierz Gęba, prof. Stefan Angielski, prof. Włodzimierz Prosnak, prof. Maciej Żylicz, prof. Olgierd Narkiewicz, prof. Karol Taylor, prof. Zbigniew Ciesielski, prof. Edmund Wittbrodt, prof. Zbigniew Grzonka, prof. Roman Kaliszan, prof. Jacek Namieśnik, prof. Roman Wapiński, prof. Edmund Kotarski, prof. Józef Bachórz, prof. Grzegorz Węgrzyn, prof. Bohdan Dziemidok.

Uniwersytet Gdański może poszczycić się też trzema już laureatami Nagród Młodego Heweliusz, otrzymali je bowiem kolejno: dr Sławomir Antkiewicz, dr Oktawian Nawrot i tegoroczna laureatka: mgr Julia Mielczanek.

Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych kapituła przyznała prof. dr hab. med. Januszowi Limonowi z Akademii Medycznej w Gdańsku, a nagrodę Młodego Heweliusz - dr inż. Michałowi Małafiejskiemu z Politechniki Gdańskiej.

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusz za rok 2005 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych, należy do ścisłej czołówki historyków polskich, od wielu lat swoja pracą badawczą współkształtuje oblicze nauk historycznych w naszym kraju. Dorobek naukowy prof. Józefa Borzyszkowskiego obejmuje około 20 książek własnych i drugie tyle, których jest współautorem, a cęsto także redaktorem. Jest też autorem ok. 300 artykułów, rozpraw naukowych, szkiców biograficznych i biogramów, a także ponad 120 recenzji. Obecnie pełni funkcję Kierownika Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich Wydziału Filologiczno - Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Mgr Julia Mielczarek jest słuchaczka Filologicznego Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologiczno - Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od I roku studiów miała średnią ocen 5,0 co zdarzyło się po raz pierwszy w historii gdańskiej polonistyki. Jednocześnie studiuje w Collegium Invisible w Warszawie. Pełniła funkcję sekretarza Konkursu Literackiego Uniwersytetu Gdańskiego. Publikowała w ogólnopolskiej prasie kulturalno - artystycznej i literacko - społecznej oraz w specjalistycznych periodykach (artykuły, rozprawy, recenzje). W roku 2004/2005 otrzymała II Nagrodę Czerwonej Róży dla Najlepszego Studenta Trójmiasta. Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku akademickim 2004/2005, czterokrotnie wyróżniona stypendium Prezydenta Miasta Gdańska (raz jeszcze jako uczennica liceum) i dwukrotnie - stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Dwukrotnie też otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia. Wykazuje się pasją badawczą, dociekliwością i dojrzałością formułowanych sądów.


Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska odbędzie się w piątek 27.01.2006 r. o godz. 12.00 w Sali Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta (ul. Długa 47, Gdańsk). Natomiast uroczystość wręczenia nagród Młodego Heweliusza odbędzie się w sobotę, 28. 01. 2006 r. o godz. 14.00, również w Sali Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta.


prof. Józef Borzyszkowski


::: : Urodziny Jana Heweliusza 28 I 2006 r. :::
::: : Gdańszczanin Tysiąclecia :::
::: : Strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskich :::